Een praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie

Psychotherapie

Wij starten elk traject met een kennismakingsgesprek waarin wij goed beluisteren wat uw hulpvraag is en waarin wij onze werking voorstellen. Dit gesprek duurt gemiddeld een uur en hiervoor betaalt u 90€.

Wanneer we tot gemeenschappelijke doelstellingen komen, spreken we een behandelplan af en kan psychotherapie starten. We maken hierbij gebruik van verschillende vormen van therapie (ouder-kind therapie, speltherapie, gesprekstherapie, gezinstherapie). Bij elke vorm van therapie worden de ouders nauw betrokken; zij worden regelmatig uitgenodigd voor een oudergesprek (zie item ouderbegeleiding). 

De tarieven voor psychotherapie staan per therapievorm vermeld. Bij elk therapeutisch traject wordt er naast de consultaties een kost gerekend voor het Globaal Psychologisch Dossier. Dit bedraagt 80€ per 6 maanden. 

Elke mutualiteit voorziet in een een gedeeltelijke terugbetaling van psychotherapie. U vraagt best even na bij uw mutualiteit wat de huidige terugbetalingsmodaliteiten zijn. 

Op dit moment (tot 31/12/2023) is er een Conventie Eerstelijnspsychologische zorg waarbij u mogelijk recht heeft op therapie aan een verlaagd tarief. Voor meer info over deze conventie kan u surfen naar www.wingg.be.